Hawle
00020714
LICZNIK ODWIEDZIN
00000076
LICZNIK GŁOSUJĄCYCH

Regulamin XI edycji konkursu fotograficznego


Cel, tematyka, czas trwania konkursu

§ 1

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o., zwana dalej "Hawle", ogłasza konkurs fotograficzny pt. "Kalendarz Hawle 2020". Celem konkursu jest stworzenie kalendarza z dwunastoma wyróżnionymi fotografiami oraz jego bezpłatna dystrybucja wśród Klientów Hawle.

§ 2

Konkurs jest organizowany w kategorii tematycznej "Woda - zmienne oblicza". XI edycja konkursu opiera się na zdjęciach laureatów poprzednich X edycji konkursu.

§ 3

Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.04.2019 roku i trwa do 15.06.2019 roku. W tym czasie można będzie głosować na zdjęcia do kalendarza. Każdy zalogowany internauta może oddać łącznie 12 głosów, to jest po jednym głosie na zdjęcie z danego miesiąca.

Zasady uczestnictwa

§ 4

1. Osobą głosującą w konkursie może być osoba zatrudniona na umowę o pracę w firmie wodociągowej lub gazowej oraz projektanci uczestniczący czynnie w "Programie dla projektanta" lub mający podpisaną umowę z firmą Hawle oraz pracownicy firm handlowych współpracujących z Hawle.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

§ 5

1. Każdy Uczestnik (osoba głosująca) może oddać po jednym głosie na zdjęcie w kategorii z danego miesiąca. Każdy miesiąc to 10 zdjęć z minionych edycji konkursu fotograficznego.

2. Internauci głosując mają wgląd w zdjęcia, na które oddali głosy.

Nagrody i inne ustalenia

§ 6

1. W danym miesiącu wygrywa zdjęcie, które otrzyma największą ilość głosów. Pierwsze trzy osoby, które dobrze wytypują zdjęcia z największa ilością głosów na każdą z 12 kart w kalendarzu Hawle 2020, otrzymają od organizatora nagrodę, wysłaną na wskazany adres. Laureaci zostaną wytypowani na podstawie daty oraz godziny oddania głosów na zdjęcia.

2. Zwycięzcy konkursu otrzymują od Hawle : za zajęcie I, II, III miejsca nagrody o wartości odpowiednio : 2.222,00 zł., 1.666,00 zł., 1.111,00 zł. Wartość nagród została podana z uwzględnieniem zryczałtowanego podatku wysokości 10%. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora. Zwycięzcy otrzymują nagrody w formie kart podarunkowych do Media Markt. Każdy laureat otrzyma dodatkowo 5 sztuk kalendarza.

3. Autorzy zdjęć, które zostaną opublikowane w kalendarzu oraz laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Każde opublikowane w kalendarzu zdjęcie zostanie opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, nazwą okolicy, w której zostało zrobione, nazwą firmy, którą reprezentuje oraz nr edycji konkursu, z której zdjęcie pochodzi.

5. Lista Zwycięzców oraz osób, których zdjęcia znajdą się w jubileuszowej edycji kalendarza zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.konkurs.hawle.pl/ do 30.06.2019 r.

6. Nagrody nie podlegają zmianie na ekwiwalent pieniężny.

7. Decyzje podjęte przez Hawle są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu.v

§ 7

Regulamin może być zmieniany przez Hawle w dowolnym czasie przez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.konkurs.hawle.pl/ . Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się wiążące w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.

§ 8

Nadesłane na konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Hawle w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem oraz w celach marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne.