Hawle
00020705
LICZNIK ODWIEDZIN
00000076
LICZNIK GŁOSUJĄCYCH

Kontakt

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.

ul. Piaskowa 9,
62-028 Koziegłowy.
tel 061 8 111 400,
e-mail: konkursfoto@hawle.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000160316
NIP 781-10-01-712
Kapitał Zakładowy
2 500 000 PLN